Skip Navigation LinksEmel-Gözlü

Assist. Prof. Dr. EMEL GÖZLÜ

1978 yılında Lefkoşa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kıbrıs'ta tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi'nde Türk Dili Bilim Dalı'nda 2002 yılında yüksek lisansını, 2008 yılında doktorasını tamamladı. Halen Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildiriler sundu; Bilig, Türklük Bilgisi (TÜBAR), Türkiyat Araştırmaları gibi çeşitli dergilerde Türk dili üzerine akademik makaleleri yayımlandı.

Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK) yönetim kurulu başkanı ve Türk Bilim Tarihi Kurumu üyesidir. 2013-2016 yılları arasında Rodos'ta bulunan Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Konseyi (TSWTC)'nde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Akademik çalışma alanları: Türk dili, Osmanlı Türkçesi, Anadolu'da yazılmış Türkçe tıp metinleri (14.-18. yy.), Türk tıp tarihi, yabancılara Türkçe öğretimi.

Verdiği dersler: Osmanlı Türkçesi, Türk Dilbilgisi: Şekil Bilgisi, Türk Dilbilgisi: Cümle Bilgisi, Türk Dili Tarihi, Tarihsel Dilbilgisi, Sözlü Anlatım, Yabancılara Türkçe Öğretimi.

Emel Kaya adıyla yayımlanmış üç şiir kitabı vardır: Hepsi Bu Kadar'dık (2000), Ten Tarihi (2012), Yan Etkiler (2015).